_______________

 

Presentació: SOMA és la droga de la felicitat en un món feliç. SOMA està en l’aigua que bevem, en l’aire que respirem, SOMA als vostres plats. SOMA és allò que ens donen per no veure baix de la superfície. Cal ser conscients del SOMA per poder despertar.

SOMA és un artista plàstic que empra el carrer com a suport pels seus murals urbans. Ha fet de ca n’Amunt el seu museu a l’aire lliure, per compartir la seva visió crítica de la realitat amb els vianants, amb el veïnat. Expressions efímeres d’un món que canvia i que cal canviar, embargat per les seves contradiccions. L’esprai és una de les armes que empra, ràpid i efímer, però intens. No rebutja cap llenguatge ja siga dibuix, escultura, instal·lacions o happenings. L’important són les idees que vol plasmar mitjançant imatges.

Ha participat al festival YEP d’intervencions urbanes a Guanajuato, Mèxic, a Nobody likes me a la Nit de l’Art, a l’expo dels Invisibles al casal Son Tugores a Alaró o l’exposició amb les 40 putes a la galeria Pelaires. Amb treballs a Mallorca i València, presenta aquest inèdit SOMA indoor sobre les revoltes necessàries en els temps miserables que vivim.

______________


Presentación: SOMA es la droga de la felicidad en un mundo feliz. SOMA está en el agua que bebemos, en el aire que respiramos, SOMA en vuestros platos. SOMA es eso que nos dan para no ver bajo la superficie. Es necesario ser conscientes del SOMA para poder despertar.

SOMA es un artista plástico que usa la calle como soporte para sus murales urbanos. Ha hecho de ca n’Amunt su museo al aire libre, para compartir su visión crítica de la realidad con los viandantes, con los vecinos. Expresiones efímeras de un mundo que cambia i necesita cambiar, embargado por sus contradicciones. El esprai es una de las armas que usa, rápido y efímero, pero intenso. No descarta ningún lenguaje, ya sea dibujo, escultura, instalaciones o happenings. Lo importante son las ideas que quiere plasmar mediante imágenes.

Ha participado en el festival YEP de intervenciones urbanas de Gianajuato, Méjico, en Nobody likes me en la Nit de L’art, en la expo de Los Invisibles en el casal Son Tugores en Alaró o en la exposición con los 40 Putes en la galeria Pelaires. Con trabajos en Mallorca y Valencia, presenta este inédito SOMA indoor sobre las revueltas necesarias en los tiempos miserables que vivimos.

 

expo:
dia 15 – 26 abril
lunes – viernes 5pm – 8pm