Karin Laudat i Evarist Torres

 

“La mateixa cançó de matinada…” és una mostra del traball recent de dos fotografs emergents de l´illa com son Inés Karin Laudat i Evarist Torres.

 

Segons paraules dels mateixos creadors: “Ens agradava la idea d´adjuntar dos projectes que, malgrat quan a estils són bastant diferents, tenen un rerefons comú. Al titol hem volgut jugar amb l´ambigüetat d´unes hores que el mateix poden sel les del final de la nit com les del principidel dia. I tanmateix, tost tenim alguna canço que de tant en tant ens resona al cap, com una menade cantinella”.